Durf te delen, een nieuwe samenlevingsvorm

Een nieuwe samenlevingsvorm

‘Durf te delen’ is een communicatiespel wat is ontworpen in samenwerking met Amy de Boer. Na ons eerste individuele onderzoek hebben wij onze krachten gebundeld en gekeken naar de huidige en gewenste situaties op het gebied van economie, de arbeidsmarkt en de samenleving. De honingraat structuur van het bordspel staat voor samenwerking, duurzaamheid en gelaagdheid. Deze drie begrippen komen voort uit de theorieën die wij hebben toegepast. Wij hebben ons tijdens dit project gericht op social design, door een bordspel te ontwikkelen wat kan worden gebruikt als communicatiemiddel om te bemiddelen tussen verschillende belanghebbenden. Er zijn geen winnaars bij dit spel. Het doel is om de samenwerking en het overleg te bevorderen. Het spel is geslaagd wanneer de partijen naar elkaar luisteren en er een gezamenlijk plan van aanpak kan worden gevormd uit de kern op het bord.

Op de houten tegels staan kernwoorden die de spelers op het bord kunnen leggen om hun belangrijkste eisen voor een nieuwe samenleving duidelijk te maken. Er is een stemronde om te bepalen welke waardes voor alle spelers belangrijk zijn. Na het stemmen wordt er een kern gevormd om de gouden tegel heen. In de volgende ronde kunnen de spelers hun sub-waardes, stappenplannen, bronnen en netwerken op het bord leggen door deze op de krijtbordtegels te schrijven. Aan het eind ligt er een duidelijke uitkomst op het bord. In kaart is gebracht wat voor deze spelers het gezamenlijke doel is, en wat er moet gebeuren om dit te bereiken. Een notulist legt de uitkomst van het spel en gesprek vast. Na het spelen ligt er direct een actieplan klaar, inclusief de te zetten stappen en de contacten en bronnen die hiervoor nodig zijn.