De Saladetafel in Nut en Genoegen

Op 9 juni 2018 werd aan Volkstuinvereniging Nut en Genoegen, te Amsterdam, het Natuurlijk Tuinieren Keurmerk uitgereikt. Met ontzettend veel inzet en hard werken hebben zij de volkstuin een zo groot mogelijke betekenis gegeven voor al het ecologisch leven in Amsterdam. De volkstuin ligt middenin het stadse leven, waar een groot tekort is aan groen en ruimte voor de natuur. Met broedplaatsen, insectenkasten en ruimte voor bijen, vogels en dieren hebben zij terecht de hoogste waardering gekregen voor het Natuurlijk Tuinieren Keurmerk.

Deze dag moest feestelijk gevierd worden. Samen met Cascoland hebben wij de onthulling van het keurmerk verzorgd. Toen alle tuiniers het doek langzaam van tafel trokken werden er vier stippen onthuld. Na dit spannende moment kon iedereen zijn lunch zelf bij elkaar knippen van de saladetafel. De dag was een groot succes. Iedereen bleef nog lang natafelen. Aan het eind van de lunch werden alle kruiden en salades meegenomen, en met de kluit direct weer in de tuinen worden geplant.