De Ontkieming

Op 8 april 2018, de eerste mooie dag van het jaar, vierde de Westergasfabriek haar 15-jarig bestaan. Onderdeel van deze viering was de kunstinstallatie ‘de Ontkieming’ door Cascoland en Holger Nickisch. De Ontkieming faciliteert ontmoeting ter ontkieming van buurtbetrokkenheid bij het Westerpark. Samen met buurtbewoners gaan we in kaart brengen welke kant zij op willen met hun park! Tijdens de picknick lopen we langs met karren en schorten vol kiemen. Voor op je broodje of ernaast. Je broodje beleggen is niet het enige wat we doen. We stellen ook de vraag: Welke kant wil jij op met je park? De antwoorden worden genoteerd op plantenstekers. Door de pijlen op de 100 meter lange tafel te volgen, kom je uit bij de kiemmaquette van de Westergasfabriek. Hier planten de buurtbewoners hun ideeën over het park.

 

We pleiten voor een terugkeer naar kleinschaligere, buurtgebonden culturele interventies in het park. Die de relatie en het eigendomsgevoel van de omwonenden met het park versterken. De culturele identiteit van de buurt en de kwaliteiten, talenten en vaardigheden uit de buurt krijgen een platform en een plek in het park. Deze interventies worden gekoppeld aan een bredere, internationaal georiënteerde ‘lokale’ culturele programmering van het park.

– Cascoland

Fotografie door Thomas Lenden.